DSSH kerumerk voor onze serious game "the ultimate intensivist"

De "Dutch Society for Simulation in Healthcare" heeft onze serious game "the Ultimate intensivist" kritisch bekeken en voorzien van het keurmerk van DSSH.
Hieronder samengevat hun beoordeling:


Deze game beoogt de competenties te verbeteren van IC-artsen en verpleegkundigen gedurende een CPR (ziekenhuis reanimatie)-procedure, met nadruk op de teamsamenwerking. Er is een zorgvuldig proces gevolgd bij het ontwerp en de ontwikkeling van de game in samenwerking met experts. De onderliggende werking is plausibel. De CPR handelingen vergen ervaring en kennis van de gebruiker en het spelelement dat daaraan is gekoppeld is daarom uitdagend en informatief.


De introductie omgeving kan nog wat beter uitgewerkt worden om de speler meer gericht voor te bereiden op de daadwerkelijke spelhandelingen zoals het aansturen van je team en de interactie die daarbij plaatsvindt.
De commissie heeft twee sterren toegekend aan deze game


Voor meer informatie over DSSH of over het keurmerk: https://www.dssh.nl/

Author: Marcel van WIjk

Written on: Tuesday 17 April 2018

Last edited: Tuesday 17 April 2018